Det begynner å nærme seg sluttet på grunnarbeidet.

Går alt som planlagt er grunnarbeidet ferdig 26. Da begynner arbeidet med å sette opp lysmastene og få kunstgresset på plass.

Dreneringsrørene er lagt i grøftene.

Dreneringsrørene er lagt i grøftene.

Steinhaugen på sørøstsida av hallen fjernes.

Steinhaugen på sørøstsida av hallen fjernes.

Fundament til lysmastene er støpt.

Fundament til lysmastene er støpt.

Steinhaugen blir mindre og mindre.

Steinhaugen blir mindre og mindre.  Den nye veien fra Hagelin til anlegget til venstre på bildet.

Veien ned til anlegget.

Veien ned til anlegget.

Steinen knuses,

Steinen knuses,

Nyveien til anlegget_2

Det er denne veien som skal brukes når du skal til KFKanlegget.

Nyveien til anlegget_3

Her går den nedover til Hagelin.