Treningsbanen er i dag fylt med store maskiner og steinhauger.
Det er gravd dreneringsgrøfter rundt banen og lagt ned rør og kummer. Wenaas begynner å nærme seg slutten av sin del av jobben.  Om ca. 14 dager er det antydet at de er ferdige. Da gjenstår støyping av fundament til master, oppsetting av lysmaster og legging av kunstgresset.

Her er dagens bilder fra anlegget:

Ledninger legges til de planlagte byggene.

Ledninger legges til de planlagte byggene.

Store steinhauger.

Store steinhauger.

CIMG1762

Dreneringsgrøfter.

Kummer plasseres rundt banen.

Kummer plasseres rundt banen.

CIMG1757

Veien fra nordsida er asfaltert.

Panoramabilde av banen.

Panoramabilde av banen.