Styret har 1.mai bestemt å bygge tilbygg på Hallen samt garasje og speakerbu ved treningsbanen.

Tilbygget på hallen vil innholde varmestue, kiosk, toaletter samt  et teknisk rom. Kiosken vil ha utsalg både innenfra og fra uteområdet ved treningsbanen. Tilgang til varmestuen vil bli både fra hall og fra uteområdet. Teknisk rom vil blant annet betjene lysanlegget på treningsbanen. Dette er vi overbevist om vil bety mye for KFK som klubb og vil løfte vårt anlegg til å bli et av Norges beste fotballanlegg.

Garasjen er et samarbeidsprosjekt med KBK. Det vil romme maskiner og utstyr som trengs for å vedlikeholde anlegget. Blant annet en ny traktor som kjøpes inn av Kristiansund Stadion.

Speakerbuen vil komme ved hallen mot treningsbanen. Treningsbanen som blir like stor som gamle KFK banen vil bli ferdig sannsynligvis senest midt i juni. Den vil ha flomlys og et dekke som er minst like bra som det som er på Kristiansund Stadion. Vår gamle treningsbane vil bli et fullverdig Stadion i seg selv.

Med dette mener klubbens styre at forholdene ligger til rette for ytterligere framgang både for barn, ungdom og eldre spillere. Noe dugnadsarbeid vil være med på å realisere planene uten at det skal bli så mye at vi brekker ryggen.

Tegningene er foreløpige tegninger som vil bli endret i detaljer men som viser størrelse og hvordan det hele er tenkt.

 

 

 

skisse

innvendigetegninger