David Halvorsen har arbeidsuken sin på KFK banen denne uken. Vi gå han i oppdrag å fotografere hvordan det ser ut på vårt anlegg.

Her er resultatet og tekst og foto ved David Halvorsen.

KBK tener på Kristiansund  Stadion

KBK trener på Kristiansund Stadion

Det blir lagt asfalt på innsjårselen ved hallen

Det blir lagt asfalt på innkjørselen ved hallen

Ferdig ryddet i  KBK garderoben som var veldig rotete

Ferdig ryddet i KBK garderoben som var veldig rotete

Koste ferdig ved inngangen til KBKs garderoben

Kostet ferdig ved inngangen til KBKs garderoben

Det blir lagt kloakrør og strømledninger til tilbygget på KFK hallen

Det blir lagt kloakkrør og strømledninger til tilbygget på KFK hallen