Guttelaget med blant annet Thomas Hoem er KBKs samarbeidslag.

Guttelaget med blant annet Thomas Hoem er KBKs samarbeidslag.

Kristiansund Ballklubb vil for sesongen 2014 gi Kristiansund FK 98/99 støtte gjennom overføring av kompetanse og bidra til økt motivasjon for spillere og trenere. Utgangspunktet for samarbeidet er NFFs lisensordning hvor slikt engasjement er påkrevd i forhold til lag i denne aldersgruppen.

KFK er selvfølgelig glad for at vårt gode guttelag er valgt ut til å være samarbeidslaget til KBK. Slik som avtalen er utformet så er vi også overbevist om at denne avtalen både vil kunne gi spillere og trenere både motivasjon og kompetanse.

Avtalen inneholder fire hovedpunkter:

  1. KBK vil våre tilstede på minimum 4 treninger i løpet av sesongen 2014. Det vil være spillere eller trenere fra 1. divisjonslaget som bidrar.                                  Optima helse deltar også på minimum en av øktene for å fokusere på oppvarming og fysisk trening.
  2. KBK skal være med på minimum en 1 kamp for KFK 98/99 i sesongen 2014. Det vil være spillere eller trenere fra Adeccoligalaget som bidrar
  3. I forbindelse med en hjemmekamp inviterer KBK alle spillere og trenere/lagledere til en inspirerende og faglig dag.
  4. Spillere fra KFK 98/99 inviteres til å hospitere hos rekruttlaget og hvis passende anledning også med 1. laget. Dette gjennomføres etter nærmere avtale.