Treningsavgift Kontingent Totalt
Barn under 7 år

0

0

0

7-8 år  (2007-2006)

1000

300

1300

9-10 år (2005-2004)

1200

300

1500

11-12 år (2003-2002)

1400

300

1700

13-16 år (2001-1998)

1600

300

1900

Junior og a-lag

1900

300

2200

Old boys

700

300

1000

Medlemskap

300

Familiekontingent (maks beløp for hele familien)

4000