NFF har nå gjort følgende presiseringer vedr tidsbestemte

Retningslinjer for tidsbestemte utvisninger i ungdomsfotball.

 

Det er vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i ungdomsfotball 13- 16 år (begge kjønn), men ikke i Norgesmesterskap.

De forseelser som er gjenstand for gult kort (advarsel) etter spilleregel 12 – skal erstattes av 5 minutters utvisning.

 

  • Dommer viser gult kort (som tidligere)
  • Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Laget er fulltallig etter 5 minutter . Spiller kan kun komme inn ved stopp i spillet.
  • Lagets lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning
  • Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet
  • Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort og han kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre resten av kampen
  • Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til den første er ferdig. Maks 2 «utvisninger» samtidig». Dette vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen.
  • Om keeper skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær keeper kan kun returnere ved stopp i spillet.
  • Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt

Ved 11’er fotball bør man aldri komme under 8 spillere på hvert lag. Det vil si at ved 2 røde kort tildelt 1 lag, kan man samtidig sone en 5 minutters utvisning.  (dette gjelder kun 11’er – øvrige klasser må holde seg til ovennevnte)