Foreldrevettregler:

1. Møt opp på trening og kamp

– barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne

– ikke bare ditt eget barn

3. Gi oppmuntring i medgang og motgang

4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere

– seriøse innspill kan du gi etter kampen

5. Se på dommeren som en veileder

– respekter avgjørelsene

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta

– ikke press

7. Spør om kampen var morsom og spennende

– ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr

– men ikke overdriv

9. Vis respekt for klubbens arbeid

– delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball

– ikke du

11. Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja

12. Husk at barna gjør som du gjør

– ikke som du sier