Aktiviten på begge banene er stor. Det arbeides planmessig. Ingen stressing, men arbeidet går unna.
Her er dagens bilder fra anlegget.

De har kommet langt med grøftene.

De har kommet langt med grøftene.

Steinknuseren har gått for fullt.

Steinknuseren har gått for fullt.

Grøften på vestsiden.

Grøften på vestsiden.

Her skal det sprenges.

Her skal det sprenges.

 

B-garderoben er ferdig.

B-garderoben er ferdig.

Den siste grøfta fylles igjen. Den siste grøfta fylles igjen.

 

Rørene dekkes med sand.

Rørene dekkes med sand.

Rørene dekkes med sand. Utsikt fra klubbhuset.

Det jobbes på nordsida.

Det jobbes på nordsida.

Reklamen skal på plass.

Reklamen skal på plass.

En lift var i sving på vestsida.

En lift var i sving på vestsida.

Taket må være tett.

Taket må være tett.

Brakkene på sydsida.

Brakkene på sydsida.