Det er fortsatt hektisk aktivitet på anlegget.
Det var flere gravemaskiner i sving på treningsbanen. Nå er det grøftene rundt banen som står for tur. En del berg er det som må sprenges.

I B-garderoben ser det bra ut.  Den ble ferdigmalt for en tid siden og nå så det ut til at rørlegger- og elektrikkerarbeidet var ferdig.

Rundt Gressbanen jobbes det på spreng. De fleste grøftene var nå fylt igjen. Det gjenstår noe ved barnehagen. På sydsiden er satt opp tribuner og to brakker er plassert bak den.  Reklamerammer settes sammen.  De monteres foran tribunene.

Rørleggerene er ferdige i B-garderoben.

Rørleggerene er ferdige i B-garderoben.

Elektrikkeren er også ferdig med arbeidet.

Elektrikkeren er også ferdig med arbeidet.

Det graves grøfter rundt banen.

Det graves grøfter rundt banen.

Grøftene på vestsiden er nesten ferdig.

Grøftene på vestsiden er nesten ferdig.

Det arbeides med grøftene på østsiden.

Det arbeides med grøftene på østsiden.

Reklamerammer settes sammen.
Reklamerammer settes sammen.

Tribunene på sydsida er satt opp.

Tribunene på sydsida er satt opp.

Det er en grøft som ikke er fylt igjen.

Det er en grøft som ikke er fylt igjen.