Det var stor aktivitet både på treningsbanen og rundt Gressbanen.
På treningsbanen var to  gravemaskiner i sving med å fjerne utsprengt stein.

På vestsida av Gressbanen holdt de på å montere  tribuner, på nordsida var det støping, mens de holdt på å montere rørene i grøfta.

Stein fjernes på treningsbanen.

Stein fjernes på treningsbanen.

 

En nytt billass med stein skal kjøres bort.

En nytt billass med stein skal kjøres bort.

 

Det graves i det norsøstlige hjørnet.

Det fjernes også stein i det norsøstlige hjørnet.

 

En stor del av plassen er opptatt av maskiner og utstyr.

En stor del av plassen er opptatt av maskiner og utstyr.

 

Tribuner settes opp.

Tribuner settes opp.

 

Tribuner på vestsida.

Tribuner på vestsida.

 

Kabler legges i grøfta.

Kabler legges i grøfta.

 

Det er mange rør som skal legges.

Det er mange rør som skal legges.