Fra å være en byggeplass er det nå blitt et anleggsområde. I dag var det ikke lett å komme til anlegget med bil.
På treningsbanen var det ingen aktivitet da bildene ble tatt. Derimot var det mye aktivitet rundt Gressbanen med forskalinger og graving.
Det graves en grøft langs innkjørselen til anlegget og videre inn på parkeringsplassen foran klubbhuset. Det er trangt å kjøre inn til klubbhus, hall og boligene på Gratishaugen og med steinhaugene, maskingene og annet utstyr som er der, så blir det fort fullt når det folk kjører til treninger og møter. I tillegg må en være ekstra påpasselig fordi det er mange unge og gamle som går og sykler i anleggsområdet.

Ingen aktivitet på treningsbanen da bildet ble tatt.

Ingen aktivitet på treningsbanen da bildet ble tatt.

 

B-garderoben er ferdigmalt. Elektrikker- og rørleggerarbeid gjenstår.

B-garderoben er ferdigmalt. Elektrikker- og rørleggerarbeid gjenstår.

 

Det graves langt innkjørselen.

Det graves langs innkjørselen.

 

To gravemaskiner av i aktivitet.

To gravemaskiner av i aktivitet.

 

Her skal det legges kabler.

Her skal det legges kabler.

Det settes opp forskalinger.

Det settes opp forskalinger.

 

Noen steder må det sprenges.

Noen steder må det sprenges for å få grøfta dyp nok.