Søndag 23.3 kl 20.00 kaller sportslig leder Stig Flemmen inn til et nytt trenerforum.

Målgruppe:  Alle trenere i KFK.

Tema: Sportslig plan, årsplan, hospitering, differensiering samt banekapasitet.

Styret vil også orientere om ny utstyrspakke for trenerne samt gulrot for kursing av våre trenere.

Alle grupper må minst være representert med minst en trener, men helst ønsker vi flest mulig til stede.