Det var stor aktivitet på treningsbanen og rundt Gressbanen.
Heldigvis så forsvant snøen. På treningsbanen fortsatte de med sprenging og graving på vestsiden. Veien ned til banen er flyttet fordi det må sprenges vekk en del berg der veien lå.
Langs resten av vestsida er banen utvidet til merkepinnene.

På Gressbanen holdt de på å sette brakkene på plass. De skal festes til tunge betongblokker. På nordsida var de kommet godt i gang med støpingen og på østsiden holdt rørleggere på ved vanntanken. Det ble sagt at det meste av grøfta skal fylles igjen i dag.

Montering av tribunene starter for fullt over helga. Det virker som de så langt er i rute på begge banene.

Banen er utvidet mot vest.

Banen er utvidet mot vest.

Noe sprenging gjenstår.

Noe sprenging gjenstår.

Det nordvestlige hjørnet.

Det nordvestlige hjørnet.

Det bores i det sørvestlige hjørnet.

Det bores i det sørvestlige hjørnet.

Brakken skal settes på plass.

Brakkene  settes på plass.

Det støpes på nordsida av banen.

Det støpes på nordsida av banen.

Brakkene skal settes på solide betongblokker.
Brakkene skal settes på solide betongblokker.

Steinar Olsen i tårnet.

Steinar Olsen i tårnet.

Tor Sunde og Ole Reidaqr Gregersen.

Tor Sunde og Ole Reidar Gregersen.