Banen hadde i løpet av helga fått et fint og hvitt dekke.  Harald Wenaas og en medhjelper holdt på med målinger på vestsiden  av banen, mens en gravemaskin arbeidet på østsiden.
 De var ferdige med sprenging/rydding  midt på østsida og hadde nå beveget seg videre nordover. Om et par måneder er det hvite dekket byttet ut med et grønt.

På Gressbanen hadde de så vidt startet med monteringa av tribunene før helga.  Det ble  jobbet med forskalinger på  nordsida av banen.

Harald Wenaas

Harald Wenaas

Det arbeideis på nordøstsida av banen.

Det arbeides på nordøstsida av banen.

Så var de ferdige med målingene.

Så var de ferdige med målingene.

 

 

Ut på dagen var det meste av snøen forsvunnet.

Ut på dagen var det meste av snøen forsvunnet.

Det har blitt en stor steinhaug på østsiden.

Det har blitt en stor steinhaug på østsiden.

På vestsiden gjensto en del berg som skulle fjernes.

På vestsiden gjensto en del berg som skulle fjernes.

 

Det gjøres klart til sprenging.

Det gjøres klart til sprenging.

På Gressbanen er monteringa av tribunene er så vidt begynt. De har ikke begynt å fylle i masse bak muren.På Gressbanen er monteringa av tribunene er så vidt begynt. De har ikke begynt å fylle i masse bak muren.

Det jobbes på nordsida av Gressbanen.

Det jobbes på nordsida av Gressbanen.