Mye er gjort

Det nærmer seg slutten på gravingen.
De siste dagene har de holdt på med graving og sprenging langs kantene. Nå gjenstår det noe graving på østsida og så må steiner fjernes.

De er nå ferdige med sprenging i sørøsthjørnet..
De er nå ferdige med sprengingen i sørøsthjørnet.

Litt av berget midt på østsiden er også forsvunnet.

Litt av berget midt på østsiden er også forsvunnet.

Banen er utvidet på østsiden.

Banen er utvidet på østsiden.

Banen er utvidet på vestsiden.

Banen er utvidet på vestsiden.