Det går fremover

Det var ikke mye jord igjen.
I løpet av gårdsdagen ble det meste av jorden kjørt bort. Kun en liten jordhaug gjensto da bildene ble tatt rundt 8.30. Det er ikke få lass som er kjørt bort.

Det som gjenstår er noe spreningsarbeid i det sørøstlige hjørnet og litt graving langs kantene til merkepinnene som er satt opp rundt banen.

Klar til å fjerne den siste jordhaugen

Klar til å fjerne den siste jordhaugen

 

Her skal det sprenges

Her skal det sprenges

 

Det meste av jorda er kjørt bort.

Det meste av jorda er kjørt bort.