Ikke mye jord igjen

Arbeidet med å legge kunstgress på treningsbanen går fremover.
Det meste av jorda er kjørt bort. Langs kantene mort øst og vest skal det graves og om nødvendig skytes for å gjøre banen bredere.
Har også med noen bilder fra arbeidet med tribunene på Gressbanen.

Det meste av jorda er kjørt bort.

Det meste av jorda er kjørt bort.

Det graves på østsida.

Det graves på østsida.

Det graves på sydsida av Gressbanen.

Det graves på sydsida av Gressbanen.

 

Arbeidet med muren må  østsida går fremover.

Arbeidet med muren må østsida går fremover.