Årsmøtet til KFK ga tilslutning til at Erling Simonsen skulle bli årets KFK`er.

Erling ble valgt på grunn av boka KFK vår egen klubb. Boka om KFKs historie.

Erling som hele sitt liv har vært ivrig KFK`er har både spilt som aktiv selv og vært aktiv tillitsvalgt i klubben. Blant annet har han vært leder for klubbens Ungdomsavdeling og styremedlem.

I det siste har Simonsen sittet i klubbens Arivkomitee.

Hvor mange timer, dager og år som har vært lagt ned i jubileumsboka vet knapt Erling selv. Den over 500 sider store boka er blitt et prakteksemplar av en fotballbok og et viktig historisk dokument når det gjelder Kristiansunds historie.

Foruten å bli valgt til årets KFKèr ble også Erling på årsmøtet gjenvalgt i arkivkomiteen samt fikk plass i Representanskapet til klubben. Vi gratulerer Erling!