Styret fikk følgende sammensetting etter årsmøtet:

Leder John Hammerås

Nestleder Erik Pettersen

Styremedlemmer John Aandahl, Anne Judith Grønset (ny), Steinar Olsen og Arne Grødahl Varamedlemmer: Dagfinn Larsen og Kenneth A. Leren.

Følgende ble valgt inn i nøkkelposisjoner i KFK ellers:

Leder anlegg: Steinar Olsen,

Leder sportslig utvalg: Stig Flemmen,

Leder aktivitetsutvalg: Anne Judith Grønset

Redaktør hjemmesiden: Arne Grødahl.